A hívek a nyitrai Kálvária-hegyen (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

A nyitrai Kálvária búcsúja

Augusztus 14-15-én nagy számú hívősereg jelenléte mellett került megrendezésre a nyitrai Kálvária búcsúja.

A Szűzanya mennybevétele (aug.15.) egyházi nagy ünnepe előtti szombati vigíliát 17 órai kezdettel a kálváriatemplom oldalában fölállított sátor alatt szabadtéren több száz magyar zarándok jelenléte mellett dr. Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrálta.

A bevonulásra a püspöki látogatásokkor illő miseéneket, az „Isten hozta hív nyájához a főpásztort és atyát” kezdetű éneket énekelték. A mise elején dr. Zeman István köszöntötte a Nyitra városából, a Zoboralja plébániáiról, a közelebbi és távolabbi egyházközségekből idezarándokolt híveket és a Mária-út Polgári Társulás szervezésében érkező gyalogos zarándokokat. Továbbá külön megköszönte András püspök úrnak, hogy ellátogatott Szent László lovagkirályunk városába.

András püspök atya nem először jött ide, hiszen szeret együtt ünnepelni, szentmisét bemutatni az elszakított részek lelkes magyar katolikus híveivel.

Az igeliturgiába bekapcsolódott az olvasmány felolvasásával Sándor Marianna, a csaknem 3 esztendeje elhunyt Maga Ferenc leánya, aki édesapja után lelkes szervezője a július utolsó péntekjein, a Szent László piarista templomban megrendezésre kerülő Szent László miséknek.

A szentleckét Zeman István szervező olvasta fel Nagycétényből. Az evangéliumot énekelve Bíróczi István nyugalmazott nyitrai magyar lelkiatya olvasta fel, aki vasárnapról vasárnapra fél tizenkettőkor a nyitrai ferences templomban magyar miséket szolgál.

Veres püspök atya homíliájában a leányok, hölgyek, leendő édesanyák fontos, példamutató szerepére utalt: a többi leendő édesanyáknak mintául kell szolgáljanak, hogy őket követve vállaljanak gyermekeket, neveljék őket a hitre és a magyarságra.

András püspök megemlékezett a Szűzanya mennybevétele főünnepe vigíliáján Jézus édesanyjáról, Boldogasszony Anyánkról, a Magyarok Nagyasszonyáról, amely ünnep egyben Magyarország Mária oltalmába ajánlása is.

Az áldozati liturgiában részt vett a koncelebráló Bíróczi István atya mellett Hegyi Péter káplán Érsekújvárból. Az áldoztatás után a helyi verbita szerzetesrendi plébános, Kráľ Igor SVD a kálváriáról, annak megújult részeiről szólt néhány szót, s annak további felújításához további adakozásra kérte őket.

Zeman István pedig még egyszer köszönetet mondott András püspöknek a buzdító szavakért, azt kívánva, hogy még hosszú-hosszú időkön át találkozzanak itt minél szebb számban a Zoboralja és más egyházközségek magyar hívei, apraja, nagyja.

Az ünnepi főpapi áldás után a pápai, magyar, majd a régi magyar himnuszok csendültek fel.

Elzarándokolt a búcsúra az 1 Úton nemzetközi zarándoklat egyik szakaszába – Abaszállás (Lehota – Nyitra, kálvária 12 km) bekapcsolódó csaknem két tucat gyalogos zarándok is, Katona Júlia dercsikai, Méhes Richárd egyházgellei és Patay Péter zoboraljai szervezők vezetésével a csallóközi, mátyusföldi egyházközségekből.

A szentmise után hét óra magasságában vette kezdetét a Zeman István által vezetett egyórás keresztútjárás és imádkozás, melyen szintén szép számban részt vettek a magyar hívek.

Felérve gyönyörű látvány tárult a hívek elé akár a Zobor-hegyi kilátó, akár más hegyvonulatok, Nyitra városa irányába, napnyugta idején.

Végezetül a „Van egy jó hely, oda megyek, lerakom ott a terheket…” kezdetű éneket énekelték el, majd Péter káplán áldását adta a hívekre.

Másnap, Szűzanya mennybevétele főünnepén a reggel nyolc órai magyar szentmisét Hegyi Péter érsekújvári káplán mutatta be.

 

(Ez a cikk a Felvidek.ma honlapján jelent meg: https://felvidek.ma/2021/08/a-nyitrai-kalvaria-bucsuja/)