1Úton zarándoklat Zoboralján - gyalogos zarándokok

Az „1Úton” gyalogos zarándoklat Zoboralján

A Mária Út teljes útvonalán, az egész magyarlakta Kárpát-medencében, évről-évre egy közös célért szervez zarándoklatokat a Mária Út Egyesület önkéntesei segítségével. Ez az immár nyolcadik alkalommal megrendezett zarándoknap az „1Úton” nevet viseli és több száz települést érint Magyarországon, Erdélyben, a Felvidéken, Szlovéniában és Ausztriában egyaránt. Így évről-évre sokezer ember számára nyújt zarándokélményt, melyen keresztül életre kel a csoda: a különféle nemzetiségű, de mind hívő emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban újra és újra átélhetik a közös ima erejét, és az egy és ugyanazon cél felé közösen haladva, új és új barátságok alakulnak ki, összekötve az embereket és az adott vidék településeit. Idén, mivel Szent József évét éljük, a család felelős férfi tagjaiért imádkoztunk és zarándokoltunk.

Bár az „1Úton” nemzetközi gyalogos zarándoknap Nagyboldogasszony ünnepéhez van általában kötve, Zoboralján a Mária út illetékes vezetőinek engedélyével külön napon lett megtartva, mégpedig szeptember 1.-jén. Ennek az immár Nyitra vidékén is meghonosult gyalogos zarándoklatnak az idei házigazdája Berencs volt, ahova is Patay Péter és több helyi önkéntes szervezésében gyalogosan együtt zarándokolt majdnem 70 lélek Nagykérről, Nyitracsehiről, Csitárból, Nyitráról és főleg Nagycétényből.

Az úton, amely rendkívül jó kedvben telt, Dr. Zeman István vezetésével elimádkozták az örvendetes rózsafűzért és annak minden titkánál Szent Józsefről elmélkedve merítettek példát, miben is lehet aktuális a mai férfiak számára. Hiszen Szent József az imádságos csend embere volt, aki mindig az Isten akarata szerint cselekedett. Akinek az Isten és családja volt az első, aki mindig ott volt megértésével és segítségével párja mellett, és a kis Jézusnak egy kiváló gerinces és munkás családapa eszményét adta.

Berencs határába érve, harangzúgás mellett, körmenetben érkeztek a zarándokok elé a házigazdák, hogy örömtől csillogó szemekkel fogadva az érkezőket, énekszóval együtt vonuljanak be a hívekkel megtelt berencsi Sarlósboldogasszony plébánia templomba. Az ünnepi szentmisét Szent József tiszteletére ft. Andruskó Gyuszi atya, nagycétényi plébános mutatta be, ft. Kopecký Rudolf berencsi plébános úrral együtt. Szentbeszédében szívhez szólóan bátorította a férfiakat az istenfélő, becsületes, munkás életre, amellyel a legszebb tanúságtevők lehetnek a családjuk és környezetük számára. A szentmise agapéval zárult.

Istennek legyen hála és mindenkinek, aki idén is velünk imádkozott, velünk zarándokolt!

Dr. Zeman István

Ez a cikk a Remény katolikus hetilapban is megjelent.