Misijného kríža Medzinárodného eucharistického kongresu 31. 07. 2021.

Novozámocký pobyt misijného kríža Medzinárodného eucharistického kongresu - 9-13. augusta 2021

Milí priatelia,

srdečne Vás očakávame. Pozvite prosím, podľa možnosti, aj Vašich drahých a priateľov.

V mene organizačného tímu

Ondrej Török 

Misijný kríž 07. 07. 2021.

Misijný kríž Medzinárodného eucharistického kongresu 2021 zavíta do Nových Zámkov

Milí priatelia, sestry a bratia v Kristu!

 

S radosťou Vám oznamujem, že v dňoch 9.-13. augusta 2021 bude naše farské spoločenstvo poctené jednou významnou udalosťou: do Nových Zámkov zavíta misijný kríž tohtoročného Eucharistického kongresu, ktorý sa uskutoční v dňoch 5.-12.septembra v Budapešti. 

Putujme spoločne na Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti 22. 05. 2021.

Putujme spoločne na Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti

„PRE MŇA VŠETKO Z TEBA PRAMENÍ” (Žalmy 87:7)

Putujme spoločne
na Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti.


Púť sa uskutoční 8. až 12. septembra 2021 na trase:
Ostrihom (Esztergom) – Márianosztra – Vacov (Vác) – Dunakeszi – Budapešť.

Podľa plánu pápež František príde do Budapešti 12-ho septembra a bude celebrovať záverečnú svätú omšu eucharistického kongresu – „Statio Orbis”.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Cyklopúť okolo Balatonu 16. 02. 2020.

Cyklopúť 2020 okolo Balatonu - program

Milí priatelia,

 

v prílohe Vám zasielam organizačné pokyny cyklopúte okolo Balatonu.

 

Nižšie uvádzam zoznam prihlásených účastníkov.

 

S pozdravom

 

Ondrej Török

Náučný chodník Strekov - Svodín 31. 08. 2019.

Náučný chodník Strekov - Svodín

Naši predkovia pravidelne putovali medzi Svodínom a Strekovom. Tento zvyk by sme chceli znovu oživiť. Projekt sme už začali vlani: vybavením súhlasných stanovísk do úvahy prichádzajúcich organizácií a dobrovoľníckych skupín, mali sme pracovné rokovania so starostami zainteresovaných obcí;

Na spoločnej ceste 09. 08. 2018.

Slováci sa tento rok môžu zapojiť do medzinárodného pútnickeho dňa

Bratislava 9. augusta (TK KBS) „Na spoločnej ceste 2018“ - je názov témy medzinárodného pútnickeho dňa, ktorý sa u nás uskutoční po prvý raz 25. augusta 2018. Organizátorom tohoto podujatia na Slovensku je občianske združenie Via Mariae a na podujatie dal svoje požehnanie trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, predseda rady pôsobiacej pri KBS, ktorá je zameraná na pastoráciu a starostlivosť o pútnikov. 

Na spoločnej ceste 09. 08. 2018.

Na spoločnej ceste 2018 Kolárovo - Nové Zámky

„Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa chystá na svätú púť.“ (84. žalm)


Kolárovo – Komoča – Nové Zámky (20 km)


Kde a kedy sa stretneme: Nové Zámky, autobusová stanica, 25.08.2018, 06:45 h


Program: úvodné požehnanie, pešia púť, miestne a regionálne zaujímavosti, modlitba a spev, vnútorné rozjímanie, záverečná svätá omša, agapé


Prihlásenie do 20.08.2018: 

e-mail: naspolocnejceste@gmail.com;

Medzinárodný pútnický deň "Na spoločnej ceste 2018" 01. 08. 2018.

Medzinárodný pútnický deň "Na spoločnej ceste 2018" - plagát a oznam pre veriacich

Milí priatelia,

 

venujte prosím pozornosť priloženým dokumentom.

 

Na púť očakávame všetkých ľudí dobrej vôle.

 

S úctou

 

Ing. Ondrej Török, koordinátor

Stredoeurópska mariánska cesta na Slovensku

Občianske združenie Via Mariae

 

Voliteľné úseky – pešia púť:

Medzinárodný pútnický deň 2018 17. 07. 2018.

List pre fary a rehole Medzinárodný pútnický deň 2018

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Vážený páni farári, rehoľníci a reholníčky, bratia a sestri v Kristu,

 

prepáčte prosím, že sa opäť ozývam, ale dostal som spätnú väzbu, že na niektoré e-mailové adresy nebola doručená táto pozvánka - preto ju zasielam opätovne iba s nižšie uvedenými prílohami. 

 

Bol by som veľmi rád, ak by sa aj ľudia na Slovensku bližšie spoznali s myšlienkou pútníctva a so Stredoeurópskou mariánsku cestou, ktorá prechádza aj cez územie Slovenska. Tomu by mal byť nápomocný tento aj medzinárodný pútnický deň.

 

Na spoločnej ceste 2018 16. 07. 2018.

Na spoločnej ceste 2018 na Podunajskej nížine

Milí priatelia,

Srdečne Vás pozývam na jednodňovú pešiu púť, ktorá sa uskutoční z príležitosti medzinárodného pútnického dňa "Na spoločnej ceste" 2018. Okrem hlavných diagonál Stredoeurópskej mariánskej cesty, západo-výchdnej, Mariazell (Rakúsko) - Csíksomlyó (Sumuleu Ciuc - Rumunsko), ako aj časti severo-južnej diagonály Czestochowa (Poľsko) - Medjugorje (Bosna a Hercegovina), prebiehajúcej na území Slovenska na trase Šahy - Staré Hory - Trstená, v našom regióne, na Podunajskej nížine budeme putovať v nasledovných úsekoch:

 

1) Kolárovo - Nové Zámky;