Medzinárodný pútnický deň 2018 17. 07. 2018.

List pre fary a rehole Medzinárodný pútnický deň 2018

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Vážený páni farári, rehoľníci a reholníčky, bratia a sestri v Kristu,

 

prepáčte prosím, že sa opäť ozývam, ale dostal som spätnú väzbu, že na niektoré e-mailové adresy nebola doručená táto pozvánka - preto ju zasielam opätovne iba s nižšie uvedenými prílohami. 

 

Bol by som veľmi rád, ak by sa aj ľudia na Slovensku bližšie spoznali s myšlienkou pútníctva a so Stredoeurópskou mariánsku cestou, ktorá prechádza aj cez územie Slovenska. Tomu by mal byť nápomocný tento aj medzinárodný pútnický deň.

 

Na spoločnej ceste 2018 16. 07. 2018.

Na spoločnej ceste 2018 na Podunajskej nížine

Milí priatelia,

Srdečne Vás pozývam na jednodňovú pešiu púť, ktorá sa uskutoční z príležitosti medzinárodného pútnického dňa "Na spoločnej ceste" 2018. Okrem hlavných diagonál Stredoeurópskej mariánskej cesty, západo-výchdnej, Mariazell (Rakúsko) - Csíksomlyó (Sumuleu Ciuc - Rumunsko), ako aj časti severo-južnej diagonály Czestochowa (Poľsko) - Medjugorje (Bosna a Hercegovina), prebiehajúcej na území Slovenska na trase Šahy - Staré Hory - Trstená, v našom regióne, na Podunajskej nížine budeme putovať v nasledovných úsekoch:

 

1) Kolárovo - Nové Zámky;